Servei Suport a Integració Laboral (SSIL)

Aquest servei està format per un equip de professionals que desenvolupen les següents tasques:

  • Dirigeix la transició d’usuaris entre serveis educatius i laborals.
  • Porta la relació entre els serveis específics de la Fundació cap a serveis exteriors “normalitzats”.