Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

És un servei transitori per a aquells usuaris amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament que han acabat el seu recorregut formatiu i resten a l’espera de poder transitar al món laboral. L’activitat que es du a terme contempla d'una banda el manteniment d'habilitats socials i educatives amb que han finalitzat la seva preparació escolar i de l'altra la realització de pràctiques laborals que els mantingui en tot moment disponibles per al seu accés al món laboral ja sigui en el mercat ordinari o en centres especials de treball.