Vocalia de famílies

Formada per la representació de dues famílies de cada un dels serveis de la Fundació, la vocalia de famílies vetlla pel manteniment de la vida associativa i la bona comunicació entre tots els estaments que conviuen en els serveis de la Fundació: Pares, famílies, professionals, usuaris/es i treballadors/es amb discapacitat. Des de la vocalia de famílies es realitzen les següents tasques:

  • Promoure xerrades i conferències
  • Organitzar sortides i contactes culturals per a les famílies
  • Organitzar activitats de lleure per als usuaris
  • Promocionar noves activitats i serveis
  • La vocalia de forma autònoma nomena un president/a que la representa dins el Patronat de la Fundació.