Patronat

Fundació Ginesta es constitueix el 4 de juliol de l’any 2000 i resta inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya amb el número 1449 com a Fundació Benèfica de tipus Assistencial.

Formen el Patronat actual:

PRESIDENT:   Joan Capdevila Picas 
VICEPRESIDENT:  Joan Guasch Campos
SECRETARI:  Joaquim Aranda Casanova
TRESORER:  Francesc Gatuellas Guillén
VOCAL:  Mª Antònia Culla Adern

VOCAL: Guillem Costa Calsamiglia

DIRECCIÓ GENERAL:  Jordi Mañosas i Capellades

PATRONAT HONORÍFIC

Mª Angels Pons Pujolràs
Joan Serra Oliva
Maravillas Rojo Torrecilla
Joaquim Farré Purroy
Arseni Sallent Vendrell
Jesús Mª Canga Castaño
Isidre Cots Serra
Lourdes Calvet Arratibel
Pilar Rey Pérez
Andreu Pardo González