Centre especial de treball

Centre Especial de treball creat l’any 1991 amb més de 50 treballadors discapacitats, amb finalitat no lucrativa. Empresa declarada “Entitat Privada d’Iniciativa Social” pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

SERVEIS:

MANIPULATS POSTALS

- Trameses postals: cartes, revistes, catàlegs, publicacions, etc.
- Gestió logística i optimització econòmica de lliuraments postals.
- Embossat de revistes
- Carteries
- Ensobrats i gestió grans mailings
- Encunys (troquelats)
- Altres manipulats

REPROGRAFIA

- Impressió de documents
- Edició i enquadernació de revistes
- Encaminaments i classificació
- Disseny i producció de felicitacions, invitacions, participacions, etc.
- Impressió de logos i campanyes puntuals en sobres i documents

MAGATZEM I PICKING

- Guardem i gestionem el material per a les vostres trameses
- Us lliurem periòdicament  els vostres stocks de material
- Reciclatge de material obsolet amb certificació
- Distribució i paqueteri
- Gestió de venda per internet

SUBMINISTRAMENT MATERIAL D’OFICINA

- Sobres, paper, material d'oficina en general
- Disseny i edició de carpetes i dossiers
- Disseny i producció de capses i diferents tipus d’embolcalls
- Catàlegs

ENCLAVAMENTS LABORALS

- Petits equips amb persones molt especials per a aquells manipulats que no poden sortir de l’empresa.
- Mesura alternativa per al compliment de la Llei d'integració del Minusvàlid (LISMI)